A.T. i znanstveno istraživanje


“Kada se naš rad bude jednog dana istraživao, pokazati će se, da je svaki pojedinačni princip s kojim mi radimo, baziran na prvobitnim zakonima energije u nedirnutoj prirodi – s tom razlikom, da smo mi u stanju postići iste rezultate svijesnim putem.”

F.M. Alexander


Klinička studija o Alexander-Tehnici

Manje boli, vise životne kvalitete: Alexander-Tehnika pomaže ljudima sa kroničnim bolovima leđa – signifikantno i dugoročno

U Velikoj Britaniji su objavljeni rezultati jedne studije, iz koje proizlazi da pacijenti sa kroničnim bolovima leđa profitiraju od Alexander-Tehnike.

Uz potporu britanskoga Medical Research Council bila je Alexander-Tehnika po prvi puta istraživana u okviru jeden komparativne studije.

Prof. Paul Little od sveučilišta u Southhamptonu i prof. Debbie Sharp od sveučilišta u Bristolu randomizirali su 573 pacijenata sa kroničnim, recidivirajućim bolovima leđa u tri grupe.

Pacienti su dobili ili 6 konvencionalnih terapeutskih masaža ili 6 lekcija Alexander-Tehnike ili 24 lekcije Alexander-Tehnike. Svi učitelji Alexander-Tehnike koji su djelovali pri studiji, absolvirali su svoju izobrazbu kod STAT-a (Society of Teachers of the Alexander Technique).

Polovina svake od grupa bila je osim toga motivirana da svakodnevno vježba 30 min. aerobne sportske vježbe (forsirano hodanje ili ekvivalentna aktivnost). Za to im je bila data uputa za vježbe od kvalificirane lječničke asistentice.

Masaže i sportske vježbe nisu imale bitnog utjecaj na bolove leđa, za razliku od toga su uspjesi sa Alexander-Tehnikom bili pozitivni i dugoročni. Prednost koju Alexander-Tehnika ima ispred masaže se najvjerojatnije temelji na činjenici da Alexander-Tehnika – jednom temeljno shvaćena – može od pacijenata biti upotrebljavana samostalno i bez daljnjih financijskih opterećenja.

Prof. Little je izjavio da je studija signifikantni napredak u evaluiranju uspijeha Alexander-Tehnike u tretmanu kroničnih bolova leđa.


(Deutsches Ärzteblatt, 22.08.2008)
(British Medical Journal, 2008, vol. 33)