alexandertechnik-freiburg 9.jpg

Individualno i osobno

Alexander-Tehnika je uzbudljiv susret sa samim sobom, jedan put ka više budnosti i životnosti u svom tijelu, jedna nova šansa, svoj odnos sa drugim ljudima, kao i sa svojim pozivom, doživjeti i kreirati sa više slobode, opuštenosti i zadovoljstva.

Kada počinjem raditi s Vama, zanima me kao prvo kako Vas u cijelosti doživljavam, kako su Vas Vaše navike, koncepti i uzorci kretanja formirali i proizveli to, što Vi u momentu jeste i izražavate svojom pojavom. Gledam, vidim, slušam i osjećam to, što Vasi svakodnevni pokreti, radnje, ideje i bivstvovanje zrače i govore o Vama i o Vašem dosadašnjem zivotu.

Bitno za taj susret je da Vam od početka dajem doživljaj respekta i akceptiranja Vašeg bića i Vaše situacije. To Vam omogućava da se upustite na jednu atmosferu učenja i istraživanja samoga sebe koja je ispunjena radoznalošću i povjerenjem.

Na osnovu mog dugogodišnjeg iskustva mogu Vam pokazati, kako su Vaše individualne navike strukturirane i kako djeluju na kvalitetu Vašeg života ... nešto što Vam je kroz dugi niz godina postalo tako normalno i blisko, da ne možete više sami prosuditi, što te navike s Vama čine i da su upravo one te, koje su uzrok Vaših prenapetosti, bolova, konflikta i nezadovoljavajućih rezultata u Vašem životu.

Ali ja ne gledam samo na Vaše “problematične tačke”, ja osjećam i znam i za potencijal koji je u Vama, za Vaše “skriveno blago”, Vašu pravu srž, koja je oduvijek bila savršena (potpuna?) i uvijek će to biti.

U slijedećem Vas koraku pozivam, da dopustite da navike i koncepte koji Vas ometaju otpadnu od Vas, da ih naprosto otpustite. Kroz taj proces ne-reagiranja na uobičajene stimulanse, otvaraju se postepeno vrata k Vašem prvobitnom potencijalu sa svim njegovim kreativnim snagama i mogućnostima. To Vam omogućava da Vašu svakodnevnicu, Vaš poziv i Vaše ljudske kontakte svakog dana iznova fleksibilno i stvaralački oblikujete, potpuno u skladu sa Vašim aktuelnim i autentičnim potrebama i željama.

Vi odlučujete u svakom momentu kojim tempom i u kojoj dubini se taj proces odvija.


Tečajevi & Stručna usavršavnja

Uvodna predavanja i tečajevi su vrlo pogodna mogućnost za prvo upoznavanje Alexander-Tehnike i za odluku, da li je to metoda koju biste željeli produbiti u individualnim lekcijama, stručnom usavršavanju ili u izobrazbi za učitelja Alexander-Tehnike. 

Kroz zajedničko učenje i eksperimentiranje u grupi, međusobne vježbe promatranja, razmjenu iskustava, diskusije, itd., nastaju prvi važni utisci o principima, načinu rada i mogućnostima te metode.

Stručna izobrazba je mogućnost produbljivanja započetog znanja kao i praktičnog uvježbavanja Alexander-Tehnike za uporabu u  vlastitom životu i pozivu. Ona je osim toga idealna osnova za one koji bi jednog dana željeli poduzeti ”veliki korak” ka izobrazbi i koji u Alexander-Tehnici vide idealan poziv ili neophodno potrebno produbljavanje njihovog dosadašnjeg poziva.

Slijedeći termini tečajeva: u rubrici TERMINI


Cijene

Za sve one, koji traže redovitu i individualnu pratnju sa Alexander-Tehnikom, nudim pojedinačne satove po 60 minuta. Honorar za jedan sat iznosi 60€.

Za studente, učenike i one koji malo zaradjuju postoji mogućnost popusta.